poniedziałek, 26 stycznia 2009

Łódź, 18 grudnia 2008 r.

Studenckie Bronioznawcze Koło Naukowe „Szare Banderia”
oraz
Studenckie Koło Naukowe Epoki Kamienia IA UŁ „BIFAS”
Instytut Archeologii
Wydział Historyczno-Filozoficzny
Uniwersytet Łódzki

Broń i wojna w dziejach człowieka - interdyscyplinarne spotkanie bronioznawcze.

Zapraszamy już na II Bronioznawczą Konferencję Studencką, która odbędzie się 25-26 kwietnia 2009 roku. Tak jak w zeszły m roku obrady odbędą się w Instytucie Historii, przy ul. Kamińskiego 27a w Łodzi.„Broń i wojna w dziejach człowieka”, to spotkanie osób spoglądających na szeroko pojętą tematykę bronioznawczą z punktu widzenia różnych specjalności i metodyki badawczej charakterystycznej dla różnych epok. Podobnie jak w zeszłym roku, głównym wyznacznikiem charakteru obrad konferencyjnych jest tom „Arma et Ollae”. Dedykowany prof. Andrzejowi Nadolskiemu. Dodatkowo, chcielibyśmy wyróżnić jako osobny blok tematykę związaną z pradziejami.

Głównym celem konferencji jest nawiązanie dialogu i porozumienia między badaczami broni pochodzącej z różnych epok historycznych. Zaproszenie skierowane jest do studentów i pracowników naukowych różnych specjalności (np. archeologia, historia, historia sztuki, antropologia, etnologia). Interesują nas zagadnienia związane zarówno z samymi narzędziami walki, jak i ich wytwórczością, organizacją sił zbrojnych, terminologią, specyfiką źródeł oraz metodyką badań. Zachęcamy też do udziału badaczy-amatorów i kolekcjonerów, którzy zachcieliby ukazać nam rezultaty swoich prac. Wszelkie dodatkowe informacje podane zostaną wkrótce w kolejnych komunikatach.

Ważne, wybrane informacje na temat organizacji:

- Na jeden referat połączony z dyskusją przewidziano 30 minut. Ze względu na specyfikę tematu lub wagę wystąpienia czas ten może ulec zmianie przy wcześniejszym uzgodnieniu.
- Noclegi (dwa) dla osób spoza Łodzi przewidziano w pokojach gościnnych łódzkich uczelni.
- Zapraszamy do przyjazdu w piątek wieczorem, kwestie dotarcia na miejsce spotkania oraz organizację opieki nad gośćmi wyjaśnimy w kolejnych komunikatach.
Spotkanie integracyjne, 25 kwietnia w sobotę, oraz nieoficjalne, powitalne 24 kwietnia w piątek.
- Zapewniamy materiały konferencyjne,
- Przewidujemy wydanie materiałów pokonferencyjnych.
- Prezentacja relacji z wystaw organizowanych przez Bronioznawcze Koło Naukowe.
- Prezentacje z zakresu archeologii eksperymentalnej.
- Pokazy średniowiecznej szermierki traktatowej
- Kram bibliofilski z wydawnictwami naukowymi i popularno-naukowymi, związanymi z tematyką konferencji.
- Serdecznie zachęcamy do prezentacji tematyki referatów w prostej formie posterowej, eksponowanej w hallu budynku Historii.
- W ramach obrad planujemy dyskusję na temat terminologii bronioznawczej.

Zapraszamy serdecznie do Łodzi, miejsca narodzin polskiego bronioznawstwa, miasta w środku Polski, do którego jest blisko z każdego z najdalszych zakątków Kraju.

Zgłoszenia i tematy referatów (także robocze) prosimy nadsyłać na adres: szarebanderia@wp.pl
Zapraszamy także wolnych słuchaczy.
Prosimy o wstępne zgłoszenie z proponowanym tematem referatu do 14 lutego 2009 r.
Prosimy o przesłanie ogólnych opisów lub streszczeń referatów (abstraktów) do 14 marca 2009 roku.

Z poważaniem:
Wojciech Wasiak, Katarzyna Badowska
Studenckie Bronioznawcze Koło Naukowe „Szare Banderia”


Prosimy o rozpowszechnianie tego komunikatu wśród studentów i wykładowców.