sobota, 24 maja 2008

Kilka zdjęć z konferencji

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy naszym Gościom za uczestnictwo w konferencji, ciekawe referaty i zainteresowanie.
Mamy nadzieję, że będziecie Państwo miło wspominać pobyt w Łodzi.
My ze swej strony już zaczynamy planować następną edycję tego wydarzenia. Postaramy się udoskonalić i dopracować organizację.
Jeśli podobało się Państwu w Łodzi, to już teraz zapraszamy ponownie!

czwartek, 15 maja 2008

Imprezy

W piątek wieczorem zapraszamy od godziny 18.00. do Instytutu Historii, ul. Kamińskiego 27a, gdzie będziemy wydawać materiały konferencyjne uczestnikom konferencji.
Następnie o godzinie 20.00. zapraszamy do klubu Balbina (ul. Lumumby 16/18) na inauguracyjną imprezę.

W sobotę natomiast zapraszamy do Pizzerii Bella Capri Tawerna ul. Stefanowskiego 17 od godziny 19.00.
Podajemy link do mapy z lokalizacją pizzerii:

Pizzeria Bella Capri Tawerna

niedziela, 11 maja 2008

Mapa orientacyjna


Zamieszczamy plan centrum Łodzi z zaznaczonymi miejscami noclegów Gości, miejscem obrad oraz dworcami PKP i PKS.
Mamy nadzieję, że pomoże to Państwu poruszać się po mieście.
W razie problemów z trafieniem prosimy kontaktować się z:
Moniką Dubińską tel. 660 386 682 (naszym przewodnikiem po Łodzi)
lub organizatorami:
Katarzyna Badowska tel. 603 882 303
Wojciech Wasiak tel. 601 262 856

czwartek, 1 maja 2008

Program Konferencji

S O B O T A


9.00. – 9.10. ROZPOCZĘCIE

9.10. – 9.50. prof. dr hab. Marian Głosek, IA UŁ Łódź, Tajemnice Lasu Katyńskiego - wykład inauguracyjny.

9.50. – 10.05. dr Michał Bogacki, IH UAM Poznań, Miejsce i rola uzbrojenia w badaniach historyczno-wojskowych.

10.05. – 10.20. mgr Karol Demkowicz, IA UŁ Łódź, Radzieckie celowniki optyczne podczas działań na Froncie Wschodnim 1941-1945.

10.20. – 10.35. Piotr Pacześ, IA UŁ Łódź, Polskie karabiny i karabinki Mauser na wyposażeniu Wojska Polskiego w latach 1918-39.

10.35. – 10.50. Paweł Zawadzki, IA UWr Wrocław, Wybrane zagadnienia archeologii pól bitewnych na przykładzie badań stanowiska w Toporowie (mogiła z 1813 roku)

10.50. – 11.05. mgr Marcin Baranowski, IH KUL Lublin, Zagadnienie uchylania się od poboru w napoleońskiej Francji. Zarys problematyki.

11.05. – 11.20. mgr Mariusz Promis, IH UAM Poznań, Walka ogniowa piechoty w okresie wojen napoleońskich.

11.20. – 11.35. PRZERWA

11.35. – 11.50. Piotr Niemiec-Miśkiewicz, IP UAM Poznań, Problematyka klasyfikacji pocisków ręcznej broni strzelczej w świetle odkryć na zamku w Wenecji pod Żninem.

11.50. – 12.05. mgr Tomasz Olszacki, IA UŁ Łódź, Ostrzeszów, Złotoria i Koło, czyli o poszukiwaniu zależności formalno- funkcjonalnych w zamkach Kazimierza III Wielkiego.

12.05. – 12.20. mgr Piotr Lasek, IS PAN Warszawa, Obronno-mieszkalne czy mieszkalno- obronne? Cechy mieszkalne, reprezentacyjne i obronne rezydencji wieżowych elity feudalnej Królestwa Polskiego.

12.20. – 12.35. Wojciech Wasiak, IA UŁ Łódź, Identyfikacja średniowiecznych przedstawień ikonograficznych z realnymi egzemplarzami broni, na podstawie malowideł ściennych w kościele św. Wawrzyńca w Strzelnikach koło Brzegu.

12.35. – 12.50. Arkadiusz Przybyłok, IA UŁ Łódź, Przyczynek do poznania hełmów żołnierzy biblijnych w późnośredniowiecznej sztuce Śląska.

12.50.–13.05. Marcin Kuśmierek, Katedra Automatyki i Biomechaniki PŁ Łódź, Obróbka cieplna w średniowieczu na przykładzie znalezisk z Gdańska.

13.05. – 13.30. DYSKUSJA

13.30. – 15.00. PRZERWA OBIADOWA

15.00. – 15.15. Paweł Kucypera, IA UMK Toruń, Broń dziwerowana w źródłach pisanych.

15.15. – 15.30. Paweł Kucypera, IA UMK Toruń, Technologia dziweru europejskiego pomiędzy III a X w.

15.30. – 15.45. Rafał A. Fetner, IA UW Warszawa, Ornament trójkątny na grotach broni drzewcowej z okresu wpływów rzymskich I- IV n.e.

15.45. – 16.00. mgr Karol Demkowicz, IA UŁ Łódź, Importowane miecze rzymskie z ziem Polski.

16.00. – 16.15. mgr Andrzej Abratowski, Kraków, Łuk i akcesoria łucznicze - zmienność i stałość.

16.15. – 16.30. PRZERWA


16.30. – 16.45. Marcin Burghardt, IA UR Rzeszów, Elementy wschodnie w uzbrojeniu kultury łużyckiej.

16.15. – 16.30. Tomasz Jan Marciniak, IP UAM Poznań, Wojownicy kultury łużyckiej. Mit a rzeczywistość.

16.30.– 16.45. Monika Dubińska, Martyna Majewska, Katarzyna Nowak, IA UŁ Łódź, Uzbrojenie mezolitycznego myśliwego na podstawie wybranych stanowisk z obszaru Polski.

16.45. – 17.00. Michał Adamczyk, IHiSM US Szczecin, Broń późnomezolityczna ze stanowisk Dąbki 9, 10. Umiejscowienie sztuki wojennej w systemie społeczno- kulturowym późnego mezolitu i wczesnego neolitu.

17.00. – 17.15. mgr Piotr Łuczak, IA UŁ Łódź, Kultura pucharów lejkowatych i "kultury cyklu leśnego" - problem wzajemnych relacji.

17.15. – 17.30. Agnieszka Młyńska, Arkadiusz Przybyłok, IA UŁ, "Wyrwane Ziemi" - akcja na rzecz ochrony i przeciwko handlowi zabytkami archeologicznymi.

17.30. DYSKUSJA

20.00. IMPREZA


N I E D Z I E L A

9.00. – 9.10. ROZPOCZĘCIE


9.10. – 9.25. Grzegorz Rutkowski, MWSH-P Łowicz, Przegląd konstrukcji wiroszybowców wojskowych III Rzeszy.

9.25. – 9.40. Łukasz Męczykowski, IH UG Gdańsk, Mi-2 - Polski Hoplita.

9.40. – 9.55. Michał Kempiński, IH UAM Poznań, Niemiecki okręt podwodny typu VII 1936-1945.

9.55. – 10.10. Wojciech Sługocki, IH UAM Poznań, Czołg M4 Sherman, uniwersalna broń czy pułapka dla załóg.

10.10. – 10.25. mgr Marek Wawrzynkowski, IH UG Gdańsk, Niszczyciele eskortowe jako przykład postępującej specjalizacji okrętów w II wojnie światowej na przykładzie "polskich Huntów".

10.25. – 10.40. Barbara Powroźnik, IH UG Gdańsk, Kanonierki kazamatowe City Class - waleczne żółwie.

10.40. – 11.00. PRZERWA

11.00. – 11.15. Jarosław Stalęga, IH UMCS Lublin, Uzbrojenie i sztuka wojenna wojsk polskich i szwedzkich w czasie zmagań w latach 1655 -1660.

11.15. – 11.30. dr Jarosław Kit, IH UMCS Lublin, Broń cechów Lwowskich XVI- XVII w. Źródła archiwum Lwowskiego.

11.30. – 11.45. Andrzej Gładysz, IH KUL Lublin, Armia Zygmunta Augusta w wyprawie inflanckiej 1557 roku – źródła a historiografia.

11.45. – 12.00. mgr inż. Bartłomiej Walczak, AGH Kraków, Średniowieczne i renesansowe traktaty szermiercze jako źródła wiedzy o praktycznym zastosowaniu uzbrojenia z wieków XIII - XVII.

12.00. – 12.15. Konrad Ziółkowski, IH UAM Poznań, Husycki wóz bojowy, rola i zastosowanie na polach bitew podczas wojen husyckich.

12.15. – 12.30. mgr Paweł Rozwód, Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, Wyroby z kości i rogu w średniowiecznym myślistwie i łowiectwie, na przykładzie wybranych zabytków z terenu ziem polskich.

12.30. – 12.45. Tomasz Konik, IF UJ, Kilka słów o wczesnośredniowiecznych szablach (tzw. staromadziarskich) z ziem polskich.

12.45.–13.00. Bartosz Głuszczak, IA UŁ Łódź, Ewolucja tarcz ludów germańskich od starożytności po wczesne średniowiecze.

13.00. – 13.15. mgr Krystian Kozerawski, IA UŁ Łódź, Wieża broch – oryginalny element krajobrazu w Atlantyckiej Szkocji w epoce żelaza. Konstrukcja obronna czy tylko budynek mieszkalny?

13.15. – 13.40. DYSKUSJA

13.40. – 15.00. PRZERWA OBIADOWA

15.00. – 15.15. Krzysztof Orłowski, IH UG, Machiny wojenne w armiach starożytnej Grecji i Rzymu.

15.15. – 15.30. Maciej Pomianowski, IA UMK Toruń, Filip II i reforma macedońskiej piechoty

15.30. – 15.45. Sylwia Płusa, IA UŁ Łódź, Wybrane aspekty uzbrojenia i organizacji armii egipskiej od okresu Starego Państwa do końca Trzeciego Okresu Przejściowego.

15.45. – 16.00. mgr Tina Wnukowska, IA i Katedra Historii Sztuki, UŁ Łódź, Bitwa pod Akcjum czyli epilog wojny domowej w Imperium Rzymskim - innymi słowy jak Oktawian pokonał niesforną egipską królową i jej rzymskiego kochanka.

16.00. – 16.15. mgr Łukasz Różycki, IH UAM Poznań, Sposoby oblegania i radzenia sobie z oblężeniem w Strategikonie cesarza Maurycjusza.

16.15. – 16.30. Dawid Gutowski, IA UW, Huby "ogniowe" - weryfikacja użyteczności.

16.30. DYSKUSJA i ZAKOŃCZENIE