piątek, 21 marca 2008

Współpraca z innymi KołamiKonferencja została wzbogacona dzięki współpracy Studenckiego Koła Naukowego Epoki Kamienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego „BIFAS”.

Współpracujemy również ze Studenckim Kołem Naukowym Historyków, które w tym samym czasie organizuje dwie konferencje:„Demokracja i parlamentaryzm na przestrzeni dziejów - reminiscencje na 220 rocznicę zwołania Sejmu Wielkiego” oraz „Kobieta wczoraj, dziś i jutro”.

czwartek, 13 marca 2008

Zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń

Wychodząc naprzeciw prośbom osób zainteresowanych uczestnictwem w naszej konferencji, postanowiliśmy przedłużyć termin nadsyłania zgłoszeń do końca marca, a termin nadsyłania streszczeń wystąpień do 15 kwietnia.

środa, 12 marca 2008

Najnowsze wiadomości odnośnie konferencji w Łodzi:

1. Opłatę konferencyjną udało się obniżyć do 35zł.

2. Mile widziane są też osoby nie wygłaszające żadnych referatów. Zadaniem spotkania będzie m.in. wyrobienie sobie ogólnej orientacji w sposobie podejścia do zagadnień bronioznawczych w różnych środowiskach. Tak więc obecność "bezreferatowa" nieść będzie ze sobą obiektywne pożytki. Liczymy też na dyskusje zarówno poreferatowe jak i "kuluarowe".

3. Zachęcamy do zastanowienia się nad rolą archeologii w badaniu historii ostatnich dwóch stuleci. Zwłaszcza w odniesieniu do Pierwszej i Drugiej Wojny Światowej.

4. Zachęcamy do sporządzenia posterów, choćby informujących o działalności własnego koła naukowego. Poster może też dokumentować też np. zakres zainteresowań "posterotwócy" ("posterotwórców").

I Bronioznawcza Konferencja Studencka

Łódź, 20 lutego 2008

Studenckie Bronioznawcze Koło Naukowe "Szare Banderia"
Instytut Archeologii
Wydział Historyczno-Filozoficzny
Uniwersytet ŁódzkiBroń i wojna w dziejach człowieka -interdyscyplinarne spotkanie bronioznawcze.

Zapraszamy na I Bronioznawczą Konferencję Studencką, która odbędzie się 17-18 maja 2008 roku. "Broń i wojna w dziejach człowieka", to spotkanie osób spoglądających na szeroko pojętą tematykę bronioznawczą z punktu widzenia różnych specjalności i metodyki badawczej charakterystycznej dla różnych epok. Inspiracją i głównym wyznacznikiem charakteru rozważań konferencyjnych jest tom "Arma et Ollae", dedykowany prof. Andrzejowi Nadolskiemu.
Referat Inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Marian Głosek.

Głównym celem konferencji jest nawiązanie dialogu i porozumienia między badaczami broni pochodzącej z różnych epok historycznych. Zaproszenie skierowane jest do studentów i pracowników naukowych różnych specjalności (np. archeologia, historia, historia sztuki, antropologia, etnologia). Interesują nas zagadnienia związane zarówno z samymi narzędziami walki, jak i ich wytwórczością, organizacją sił zbrojnych, terminologią, specyfiką źródeł oraz metodyką badań. Zachęcamy też do udziału badaczy-amatorów i kolekcjonerów, którzy zachcieliby ukazać nam rezultaty swoich prac. Wszelkie dodatkowe informacje podane zostaną wkrótce w kolejnych komunikatach.

Ważne, wybrane informacje na temat organizacji:

 • Obrady odbywać się będą w Instytucie Historii, przy ul. Kamińskiego w Łodzi. Na miejscu szatnia, bar, biblioteki, miejsca do spotkań w przerwach między referatami. Na jeden referat przewidziano 30 minut. Ze względu na specyfikę tematu lub wagę wystąpienia czas ten może ulec zmianie przy wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Noclegi (dwa) dla osób spoza Łodzi przewidziano w pokojach gościnnych łódzkich uczelni.
 • Zapraszamy do przyjazdu w piątek wieczorem, kwestie dotarcia na miejsce spotkania oraz organizację opieki nad gośćmi wyjaśnimy w kolejnych komunikatach.
 • Spotkanie integracyjno-konwersacyjne, 17 maja w sobotę oraz nieoficjalne, powitalne 16 maja w piątek.
 • Zapewniamy materiały konferencyjne i materiały informacyjne dotyczące miasta.
 • Planowana wstępnie opłata konferencyjna 60zł przeznaczona na cele organizacyjne (trwają pracę nad jej obniżeniem lub zlikwidowaniem).
 • Przewidujemy wydanie materiałów pokonferencyjnych.
 • Prezentacja relacji z wystaw organizowanych przez Bronioznawcze Koło Naukowe.
 • Prezentacje z zakresu archeologii eksperymentalnej.
 • Kram bibliofilski z wydawnictwami naukowymi i popularno-naukowymi, związanymi z tematyką konferencji.
 • Serdecznie zachęcamy do prezentacji tematyki referatów w prostej formie posterowej, eksponowanej w hallu budynku Historii.
 • Wizyty w wybranych, ciekawych miejscach w Łodzi.

Zapraszamy serdecznie do Łodzi, miejsca narodzin polskiego bronioznawstwa, miasta w środku Polski, do którego jest blisko z każdego z najdalszych zakątków Kraju.

Zgłoszenia i tematy referatów (także robocze) prosimy nadsyłać na adres: szarebanderia@wp.pl
Prosimy o wstępne zgłoszenie z proponowanym tematem referatu do 15 marca.
Prosimy o załączenie ogólnych opisów lub streszczeń referatów i przesłanie ich do 30 marca 2008 roku.

Z poważaniem:
Wojciech Wasiak, Katarzyna Badowska
Studenckie Bronioznawcze Koło Naukowe "Szare Banderia"